Leva i Livet

Leva i Livet - Personlig Utveckling är det företag där Sophie Ödman arbetar som samtalsterapeut och handledare i psykosyntes. Psykosyntes är en holistisk psykologiform som vänder sig till vanliga människor som du och jag. Alla människor behöver ibland utveckla sig själv och titta på olika sidor av sig själv. Med psykosyntesen som grund kan man göra detta på ett delvis praktiskt sätt där du får verktyg som du kan använda hemma och jobba vidare med dig själv. Grunden är dock i samtalsform.
Inom kort finns här en länk till Leva i Livet's kommande hemsida

Läs mer om psykosyntes på Humanovas hemsida

Du kan även läsa Sophie's examens uppsats i hur man kan få människor att mha psykosyntesen som grund, bli tydligare och mer insiktsfulla ledare för sina hundar.

Nedan finner du de produkter som Leva i Livet även säljer. Här finns bl.a. Difro och Silvervatten!